طراحی سه بعدی یکپارچه کل پروژه و ارائه مدارک اجرایی مکانیک ، برق و لیست خرید

طراحی سه بعدی یکپارچه پروژه­های نیروگاهی ، نفت ،گاز وپتروشیمی ، برج های مسکونی ،تجاری و اداری تحت نرم افزارهای PDMS و Revit

 

 

HPR01

 

 

HPR04

 

 

 

 

FHR02