پروژه مسکونی سروستان

طراحی سه بعدی موتورخانه

کارفرما: شرکت تهویه گستر سپاهان

مشخصات موتورخانه:

۱ عدد دیگ چگالشی ۱۳۰ کیلووات

۳ عدد پمپ گرمایش و سرمایش

۱ عدد منبع کویلی ۱۰۰۰ لیتری

۱ عدد پمپ برگشت آبگرم مصرفی

۲ عدد پمپ منبع کویلی

۱ عدد پمپ سیستم حوله خشک کن

۱ عدد چیلر اسکرال هوا خنک

۱ عدد پمپ آتش نشانی